دقیقی ۳ اخطاره بود!!!


  اقای عزیز محمدی تا کی‌ ماست مالی: تأیید ۳ اخطاره بودن دقیقی‌ در سایت رسمی‌ تیم شهرداری

منبع خبر: فوتبالی‌ترین

اخبار مرتبط: طبق آمار و ارقام موجود در سایت های ورزشی سعید دقیقی در بازی برابر پرسپولیس سه اخطاره بود.