قانون اساسی اجازه سوال نماینده از وزیر و رئیس جمهور را داده است

قانون اساسی اجازه سوال نماینده از وزیر و رئیس جمهور را داده است
خبرگزاری دانشگاه آزاد
آنا:سیدشهاب‌الدین صدر در پاسخ به ستار هدایت‌خواه که در اخطار اصل ۸۸ قانون اساسی نسبت به دلیل سؤال قاضی‌پور از وزیر آموزش و پرورش انتقاد کرد، گفت:این اصل اشاره‌ای به کوتاهی یا عدم کوتاهی وزیر و رئیس جمهور ندارد و اجازه سوال را به نماینده مجلس داده است. به گزارش آنا، ستار هدایت‌خواه در اخطار اصل ۸۸ قانون اساسی و به استناد مواد ۱۹۲ و ۱۹۳ که مربوط به سوال از وزیر می‌شود نسبت به دلیل سوال قاضی‌پور از وزیر آموزش و پرورش انتقاد کرد و گفت: ما به عنوان نماینده می‌توانیم از وزیر درباره وظایفش سؤال کنیم اما این سوال وقتی مطرح می‌شود که وزیر در انجام وظیفه‌اش کوتاهی کند.
نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس هشتم با طرح این سوال که آیا اگر وزیر به وظیفه‌اش عمل کرد باز هم جای سوال وجود دارد، افزود: آموزش و پرورش یکی از نهادهایی است که از لحاظ کمی و کیفی بهترین و بیشترین نیروها را دارد و برای اداره بهتر کشور به حضور این نیروهای کلیدی در سایر بخش‌های کشور احتیاج داریم.
وی با تأکید بر اینکه همه استان‌ها و شهرستان‌ها در حال حاضر نیاز به استفاده از نیروهای آموزش و پرورش دارند به سوال قاضی‌پور از وزیر در این خصوص اشاره کرد و گفت: در حالی که وزیر در راستای وظیفه خود به نهادهای دیگر کمک کرده است قاعدتاً نباید مورد سوال قرار بگیرد بلکه باید تشویق شود.
سیدشهاب‌الدین صدر با وارد ندانستن تذکر هدایت‌خواه و با بیان اینکه اصل ۸۸ تصریح دارد که در هر موردی که حداقل یک چهارم نمایندگان از رئیس جمهور یا هر یک از وزرا درباره یکی از وظایف آنها سوال دارد، وزیر و رئیس جمهور باید برای پاسخگویی حاضر شوند، گفت: این اصل اشاره‌ای به کوتاهی یا عدم کوتاهی وزیر و رئیس جمهور ندارد و اجازه سوال را به نماینده مجلس داده است.

منبع خبر: خبرگزاری دانشگاه آزاد

اخبار مرتبط: تکرار دفاعیات نمایندگان دولتی درباره سوال از رئیس جمهور