دیدار احمد منتظری با ابوالفضل قدیانی و خانواده نسرین ستوده

منبع خبر: جنبش راه سبز

اخبار مرتبط: انتقال ابوالفضل قدیانی از بخش سی سی یو بیمارستان به زندان اوین