سرخط
وزیر امور خارجه آلمان امیدوار است که عمان در مناقشه اتمی با ایران نقشی مؤثر ایفا کند. گیدو وستروله از جمله درخواست کرد که عمان و دیگر کشورهای منطقه جلوی قاچاق کالاهای تحریم‌شده به ایران را بگیرند.