سرخط
  به گزارش باشگاه خبرنگاران، خبرنگار اعزامي صدا و سيما از شهر دوشنبه گزارش داد، احمدي نژاد در پنجمين اجلاس حمايت از اقتصاد افغانستان در سخناني در جمع رؤساي جمهور تاجيکستان، افغانستان، پاکستان و مقامات سياسي بيش از 40 کشور دنيا، سياست هاي ناتو و آمريکا را تجاوزکارانه و غيرقانوني خواند. بعد از چند دقيقه از صحبت هاي ضد غربی احمدی نژاد، هيأت آمريکايي سالن سخنراني را ترک کرد. بعد از اتمام سخنراني احمدي نژاد اين هيأت آمريکايي به سالن بازگشت. رابرت بليک معاون وزير امور خارجه آمريکا در امور آسياي مرکزي و جنوبي به منظور شرکت در کنفرانس همکاريهاي اقتصادي منطقه اي براي افغانستان در صدر هيئتي در اجلاس دوشنبه پايتخت تاجيکستان شرکت کرده است.