خروج هیات‌آمریکایی موقع سخنرانی احمدی‌ن‍ژاد

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: خروج هيات‌آمريكايي موقع سخنراني احمدي‌ن‍ژاد