اخراج ۳۰ درصد کارگران واحدهای تولیدی کشور به دلیل سیاستهای اقتصادی دولت مهر ورز

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: "اخراج ۳۰ درصد از کارگران واحدهای توليدی از ابتدای سال ۹۱"