۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار حاصل از جرائم رانندگی به استانها پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ارشاد منش گفت :320 میلیارد تومان از این اعتبار در اختیار استانداری ها قرار گرفت.

وی  افزود: 80 میلیارد تومان دیگر آن در اختیار صندوق تامین خسارت های بدنی مقرر در قانون اصلاح بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث قرار گرفت.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: 400 میلیارد تومان اعتبار حاصل از جرائم رانندگی به استانها پرداخت شد