بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا، در آستانه ورود و استقرار در خلیج فارس

منبع خبر: جنبش راه سبز

اخبار مرتبط: تکذیب ورود ناو اینترپرایزر به خلیج فارس