سرخط
آيين‌نامه داخلي مجلس مبني بر طرح سوال از رئيس‌جمهور با راي اكثريت اصلاح مي‌شود. به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، علي مطهري امروز در صحن علني مجلس پيشنهاد اصلاح ماده 197 آيين‌نامه داخلي مجلس مبني بر طرح سوال از رئيس‌جمهور را مطرح كرد كه در اين راستا موافقان و مخالفان به ابزار نظرات خود پرداختند.   بهمن محمدي به عنوان مخالف اين پيشنهاد عنوان كرد: موافقان اين طرح بيشتر بر محتوا تاكيد دارند، اما ضرورت آن مشخص نيست؛ اين در حالي است كه محتوا با اصول قانون اساسي مغايرت دارد و چون مغايرت دارد نمايندگان به دو فوريت آن راي ندهند.   مصباحي مقدم به عنوان موافق طرح عنوان كرد: ‌تجربه اخير سوال از رئيس جمهور ضعف قانون است و اين مسئله ناظر به اين دوره از مجلس و دولت نيست؛ در حال حاضر مجلس در اواخر دوره است، بنابراين از پختگي لازم جهت قانون‌گذاري برخوردار مي باشد و فوريت اصلاح اين آيين‌نامه در اين جا مطرح مي‌شود؛ چرا كه در دوره‌هاي بعد كسي انگيزه‌اي براي اين اصلاح را پيدا نمي‌كند. در پايان، اين پيشنهاد با 138 راي موافق، 31 راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 201 نماينده حاضر تصويب شد. لازم به ذكر است، 15 نماينده طي نامه اي خواستار حضور احمدي نژاد در روزهاي آينده در مجلس شدند.   هم اكنون تقي پور، وزير فناوري و ارتباطات در مجلس حضور پيدا كرد.   انتهای خبر / خبرگزاری دانشجو / کد خبر : 13910122086