مدیرعامل بانک تجارت تغییر کرد

مدیرعامل بانک تجارت تغییر کرد
خبرنامه ملی ایرانیان
هیئت مدیره بانک تجارت ایران، محمدرضا رنجبر فلاح را به عنوان مدیرعامل جدید این بانک تعیین کرد.

به گزارش  خبرنامه از مهر، مجیدرضا داوری مدیرعامل بانک تجارت ایران با تصمیم امروز سه شنبه هیئت مدیره این بانک از این سمت تغییر کرد. در همین حال، محمدرضا رنجبر فلاح (عضو هیئت مدیره بانک تجارت) جایگزین مجیدرضا داوری شد.

منبع خبر: خبرنامه ملی ایرانیان

اخبار مرتبط: مدیرعامل بانک تجارت تغییر کرد/ فلاح جایگزین داوری شد