سرخط
خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس در جلسه امروز تعاریف مربوط به طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور را تصویب کردند.