کوفی عنان وارد تهران شد

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: کوفی عنان وارد تهران شد؛ او حامل چه پیامی است؟