سرخط
اگر اعضای کمیسیون صنایع و معادن در نظر دارند تا در رابطه با توان تولیدی و خدماتی تسهیلاتی را ایجاد کنند، بهتر است که این لایحه به کمیسیون ارجاع داده شود تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. ایلنا: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر اعضای کمیسیون صنایع و معادن در نظر دارند تا در رابطه با توان تولیدی و خدماتی تسهیلاتی را ایجاد کنند، بهتر است که این لایحه به کمیسیون ارجاع داده شود تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس، در تصویب ماده ۳ طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، گفت : اگر اعضای کمیسیون صنایع و معادن در نظر دارند تا در رابطه با توان تولیدی و خدماتی تسهیلاتی را ایجاد کنند، بهتر است که این لایحه به کمیسیون ارجاع داده شود تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. پایان پیام