عکس خبری/ پیاده روی مراجع عظام تقلید

عکس خبری/ پیاده روی مراجع عظام تقلید
خبرگزاری مهر

عکس/ محسن سعیدی

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: عکس خبری/ پیاده روی مراجع عظام تقلید