عکس / پیاده روی مراجع عظام تقلیدمنبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: عکس خبری/ پیاده روی مراجع عظام تقلید