احتمال چاپ اسکناس درشت با جمع‌آوری چک‌پول‌ها

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: احتمال چاپ اسکناس درشت با جمع‌آوری چک‌پول‌ها