سرخط
به گزارش خبرنگار مهر، پس از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها در سال گذشته و زمینه سازی دولت برای ورود به مرحله دوم این طرح، مباحث و اظهارات مختلفی در مورد افزایش یا عدم افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانه ها مطرح شده است. بر پایه این گزارش، پس از بررسی های مختلف بر روی قیمتهای آب در فاز اول هدفمندی یارانه ها؛ متوسط قیمت آب شرب در بخش خانگی 2500 ریال تعیین شد و از یکسال پیش تاکنون نیز اجرا می شود. با این حال، قیمتی که قبل از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها از مردم دریافت می شد 1125 ریال بوده است. همچنین در بخش غیرخانگی نیز بسته به نوع مصارف صنعتی، تجاری یا مراکز آموزش، عمومی، دولتی و مصارف آزاد قیمت‌های متنوعی در نظر گرفته شد. به صورت کلی میانگین قیمت فروش آب در بخش خانگی وغیرخانگی قبل از اجرای قانون 1385 ریال بود که بعد از اجرای فاز اول هدفمندی به 2885 ریال افزایش یافت. برای مصارف خانگی در فاز اول هدفمند کردن یارانه ها 10 پله مصرف مشخص و از صفر تا 50 مترمکعب پیش بینی شد که البته برای بیش از 50 مترمکعب نیز پیش بینی هایی صورت گرفت. به صورت کلی متوسط قیمت هر مترمکعب آب شرب برای کل کشور در منازل مسکونی در قالب فاز اول هدفمندی یارانه ها 2500 ریال و برای بخش صنعت 4120 ریال تعیین شد. ارسال 4 سناریو به ستاد هدفمندی آب روستایی در بخش خانگی نیز در فاز اول 950 ریال و بخش غیرخانگی 4000 ریال تعیین و از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شد . با این حال در بخش قیمت فاضلاب نیز تغییری ایجاد نشد. با این حال مقامات وزارت نیرو در زمان آغاز اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها اعلام کردند که قیمت آب بیش از 85 درصد شهروندان بیشتر از 3 هزار تومان افزایش نخواهد داشت. پیش تر مقامات ستاد هدفمندی یارانه ها اعلام کرده بودند که افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها به پیشنهاد مسئولان وزارت نیرو بررسی خواهد شد. مجید نامجو، وزیر نیرو نیز قبل از این به مهر اعلام کرده بود که افزایش قیمت آب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها را با 4 سناریو به ستاد هدفمندی یارانه ها تحویل داده اند و مصوبه این ستاد برای وزارت نیرو برنامه جدید خواهد بود که به اجرا گذاشته می شود. وزیر نیرو محتمل ترین سناریوی افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانه ها را 20 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: با این حال تصمیم گیرنده نهایی ستاد هدفمندی یارانه ها خواهد بود. البته وی اظهارنظر قطعی رئیس جمهور درباره ورود آب به سبد اصلاح قیمت فازدوم هدفمندی را نیز تعیین کننده دانسته بود. مقامات وزارت نیرو یکی از دلایل طرح پیشنهاد این وزارتخانه به ستاد هدفمندی یارانه ها برای افزایش قیمت آب در فازدوم هدفمندی یارانه ها را تثبیت قیمتها و ضرر و زیان شرکت ای آبی اعلام کرده اند. جدول آب بهای یک واحد مسکونی شهر تهران در فازاول هدفمندی یارانه ها پله های 9 گانه مصرف آب یک ماهه یک واحد مبلغ آب بهای یک ماهه هر واحد