سرخط
مجمع تشخیص مصلحت موادی از سیاست‌های كلی اجتماعی نظام را مصوب كرد مجمع تشخیص مصلحت موادی از سیاست‌های كلی اجتماعی نظام را مصوب كرد تهران –مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های كلی اجتماعی نظام موادی را برای بسط عدالت اجتماعی در جلسه امروز - شنبه - خود مصوب كرد. به گزارش ایرنا از اداره كل روابط عمومی و تبلیغات مجمع تشخیص مصلحت نظام، براساس مصوبه مجمع، گسترش عدالت اجتماعی در تمام عرصه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی با تاكید بر 5 بند قابل تحقق است. از جمله بندهای مورد تاكید قرار گرفته شامل 'محور قرار دادن عدالت اجتماعی در سیاست‌ها، برنامه‌ریزی و اجرا مربوط به پیشرفت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی كشور' ، 'تعیین شاخص‌های عدالت اجتماعی مبنی بر اسلام در هر حوزه و الزام بخش‌های مختلف نظام برای اجرای آنها' ، ' برنامه‌ریزی و تلاش برای توانمندسازی و كاهش فاصله درآمدی و رفع محرومیت از قشرهای كم‌درآمد جامعه و كاهش ضریب جینی به حداكثر 33 صدم درافق چشم‌انداز (1404)' است. همچنین 'مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و عوامل مختل‌كننده مناسبات سالم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی' و ' اجرای یكسان قانون برای آحاد جامعه و ایجاد زمینه بهره‌مندی برابر از اطلاعات، فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی كشور برای همه بویژه بهره‌گیری از خدمات و امكانات عمومی' از دیگر مواردی است كه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود آنها را مصوب كرد. در این جلسه علاوه بر سران قوای مقننه و قضاییه و اكثریت اعضاء، رییس شورای اسلامی شهر تهران، رییس پلیس امنیت ناجا، قایم مقام وزیر كشور در امور اجتماعی و فرهنگی، رییس دیوان عدالت اداری، رییس سازمان زندانها و كارشناسانی از وزارت اطلاعات و وزارت تعاون حضور داشتند. سیام*2023* 1418 انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 80140892