همزمان با سومین سالگرد جنبش سبز دعوت شورای هماهنگی راه سبز برای تجمع اعتراضی سکوت؛ ۲۵ خرداد، ساعت ۷ تا ۹ شامگاه

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: دعوت شورای هماهنگی راه سبز به تجمع اعتراضی