دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید به «تجمع اعتراضی سکوت»

دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید به «تجمع اعتراضی سکوت»
سی میل
1391/3/19 شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه‌ای از مردم دعوت کرده در اعتراض به "دشواری‌های بوجود آمده در زندگی ایرانیان توسط دولتمردان اقتدارگرا"، در شامگاه روز پنج شنبه ۲۵ خرداد، دست به «تجمع اعتراضی سکوت» بزنند.

شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه‌ای از مردم دعوت کرده در اعتراض به "دشواری‌های بوجود آمده در زندگی ایرانیان توسط دولتمردان اقتدارگرا"، در شامگاه روز پنج شنبه ۲۵ خرداد، دست به «تجمع اعتراضی سکوت» بزنند.

به گزارش وبسایت کلمه، این شورا مکان تجمع اعتراض آمیز یادشده را اماکن عمومی بویژه پارک‌های اصلی شهر‌ها عنوان کرده است.

این بیانیه به گفته شورای هماهنگی راه سبز امید در روزهای نزدیک به «سومین سالگرد میلاد جنبش سبز» منتشر شده است.

در این بیانیه آمده که سه سال پیش، «شهروندان تغییرخواه» به پای صندوق‌های رای رفتند اما «حاکمان شیفته و تشنه قدرت» صندوق‌های رای را به «ابزار کودتای انتخاباتی» تبدیل کردند.

این شورا ادامه داده که اکنون «سه سال پس از کودتا، و به‌دنبال آشکار شدن ناکارآمدی، فجایع و فضایح دستگاه اداره کنندهٔ کشور، حقانیت مواضع جنبش سبز بیش از پیش پرفروغ می‌درخشد.»

شورای هماهنگی راه سبز امید درباره این تجمع افزوده که دستور کار شورا کمک به گسترش هسته‌های خودبنیاد بوده و به دلیل آنکه جنبش سبز یک حزب نیست، انتظار شکل گیری تشکیلات و سازماندهی هرمی در آن، انتظاری نابجاست.

منبع: کلمه

منبع خبر: سی میل

اخبار مرتبط: دعوت شورای هماهنگی راه سبز به تجمع اعتراضی