برخورد زننده نیروهای امنیتی با شرکت کنندگان در مراسم شهید هدی صابر

منبع خبر: انقلاب اسلامی

اخبار مرتبط: برخی از حاضران در مراسم سالگرد هدی صابر «بازداشت شدند»