بررسی «سند بنیادین» مورد ادعای آژانس + نتیجه مذاکرات

در حالی که در ایران افکار عمومی و رسانه های حساسیت و واکنش ناچیزی را نسبت به مذاکرات امروز ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی ابراز کرده اند ، اما واقعیت این است که موفقیت و یا عدم موفقیت مذاکرات امروز در وین، موفقیت یا عدم موفقیت مذاکرات مسکو را تعیین خواهد کرد.

به گزارش «تابناک»، علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی  و «هرمان ناکارتز» معاون مدیر کل آژانس در حالی با هم دیدار می کنند که روز گذشته «یوکیو آمانو » مدیر کل آژانس دستور کار مذاکرات امروز را تعیین کرده است.

بر اساس این گزارش، وی روز گذشته در باره مذاکرات امروز جمعه گفت من از ایران می خواهم تا سند رویکرد بنیادی را امضا کرده و به اجرا بگذارد و به بازرسان آژانس اجازه دهد تا از سایت پارچین دیدن کنند.

در واقع، مبنای مذاکرات امروز ایران و آژانس به گفته مقامات این نهاد بین المللی، در مورد امضای سند بنیادین همکاری ایران و آژانس و به ویژه اجازه دسترسی بازرسان آژانس به مجتمع نظامی پارچین است.
 
مذاکرات امروز در کنار نامه نگاری های روز های گذشته مقامات ایران و 1+5 به روشنی نشانگر آن است که مذاکرات به صورت قطعی ابعاد فنی و تخصصی خود ر از دست داده و کاملا وارد فاز مذاکرات سیاسی شده است.

بر این اساس باید گفت دعوت ایران از معاونان اشتون برای برگزاری دیدارهایی جهت مذاکرات فنی در مورد همکاری ایران و آژانس و قبول نکردن آنان و اظهار تعجب از انتظار ایران برای برگزاری دیدار های معاونان پیش از مذاکرات مسکو و اذعان مقامات 1+5 که آنان خواهان یک پاسخ مشخص سیاسی و نه همکاری فنی و تخصصی با ایران هستند، از تمایل غرب برای مذاکره سیاسی و نه فنی خبر می دهد.

در همین راستا است که مذاکرات امروز سلطانیه و ناکارتز، اهمیتی مضاعف دارد؛ اهمیتی که در واقع نشان دهنده پیشرفت مذاکرات یا ناکام بودن مذاکرات در مسکو خواهد بود.

به نظر می رسد به میزانی که ایران انتظار مذاکراتی فنی و حقوقی را دارد، به همان میزان غرب به دنبال رویکردی سیاسی و مذاکراتی بر همین اساس است و این همان نقطه آغاز اختلافات طرفین است و بدون مشخص کردن رویکردی یکسان، انتظار توافقی جامع دور از دسترس می نماید.

حال باید منتظر ماند و دید و شنید که مذاکرات جمعه سلطانیه و ناکارتز چه نتیجه ای را عاید مذاکرات مسکو خواهد کرد.
تکمیلی:با پایان یافتن مذاکرات، آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد درباره امضای توافقنامه ای بر سر بازرسی از مراکز مورد نظر، با ایران به توافق نرسیده است. نماینده آژانس این مذاکرات را «ناامیدکننده» خواند.

به گزارش «رویترز»، هرمن ناکارتز، معاون مدیر کل آژانس ضمن بیان دیدگاه فوق، اعلام کرد تاریخی برای مذاکرات بیشتر در مورد این موضوع تعیین نشده است.

ناکارتز مدعی شد در پیش نویس توافقنامه جدیدی که امروز از سوی آژانس ارائه شده بود، نگرانی های ایران در نظر گرفته شده بود، اما با این حال، پیشرفتی حاصل نشد.

با این حال، علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس گفت کار بر روی یک سند با «رویکرد ساختاری» ادامه دارد و مذاکرات همچنان ادامه خواهد یافت.

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: آژانس مدعی پایان بدون نتیجه مذاکرات خود با ایران شد