برخی از حاضران در مراسم سالگرد هدی صابر «بازداشت شدند»

منبع خبر: مردمک

اخبار مرتبط: برخی از حاضران در مراسم سالگرد هدی صابر «بازداشت شدند»