جر و بحث مربیان لهستان و یونان با خبرنگاران

سرمربيان دو تيم بازي افتتاحيه در کنفرانس مطبوعاتي شان با خبرنگاران اختلاف پيدا کردند.

منبع خبر: ورزش ۳

اخبار مرتبط: جر و بحث مربيان لهستان و يونان با خبرنگاران