هشدار درباره جنگ داخلی در مصر

منبع خبر: پرس تی وی

اخبار مرتبط: هشدار درباره بروز جنگ داخلی در مصر در صورت تقلب به نفع شفیق