انتقاد احمدی مقدم از نمایش خوردن مرغ در تلویزیون

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: فرمانده نیروی انتظامی از پخش تصاویر خوردن مرغ در تلویزیون انتقاد کرد