آغاز پانزدهمین جلسه دادگاه فساد مالی

پانزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان فساد بزرگ مالي به رياست قاضي سراج لحظاتي پيش آغاز شد.

منبع خبر: پیمانه

اخبار مرتبط: آغاز پانزدهمين جلسه دادگاه فساد مالي