نگرانی امام جمعه تهران از تکرار اعتراضات سال ۸۸ دراجلاس غیر متعهدها

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: زمان ورود غیر متعهدها به تهران