میرحسین موسوی از بیمارستان به مکانی نا معلوم انتقال یافت

منبع خبر: جنبش راه سبز

اخبار مرتبط: انتقال میرحسین موسوی به بیمارستان به دلیل عارضه قلبی