گزارش تصویری/ نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو جنبش عدم تعهد -۱

مجتبی حیدری

منبع خبر: خبرگزاری مهر

اخبار مرتبط: اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل: کشورهای عضو جنبش عدم تعهدها، عدم تعهدشان را حفظ کنند