شورای حقوق بشر سازمان ملل بر اهمیت تامین امنیت روزنامه نگاران و خبرنگاران تاکید کرد

منبع خبر: جنبش راه سبز

اخبار مرتبط: تصويب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در دفاع از امنیت روزنامه‌نگاران