آلبوم عکس: سقوط هواپیما در نپال پس از برخورد با کرکس

آلبوم عکس: سقوط هواپیما در نپال پس از برخورد با کرکس
بی بی سی فارسی
آلبوم عکس: سقوط هواپیما در نپال پس از برخورد با کرکس

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: کشته شدن 19 نفر در سقوط هواپیما در نپال