بانک مرکزی: انتشار مجدد ایران‌چک در سال ۹۲

این مقام مسئول تصریح کرد: در کنار این، تعیین نرخ معقول ارز را هم باید مدنظر قرار داد. ما بیهوده نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ واقعی آن حفظ می‌کنیم و این باعث متضرر‌ شدن تولید ملی و توسعه‌ واردات خواهد شد.

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: انتشار مجدد ایران‌چک در سال 92 !؟