فوتبال با رفتن آقایان به آرامش می رسد؟/ حذف قریب الوقوع مدیران ناکارآمد از فوتبال

سرویس ورزشی «فردا»-  خبرهای موثق حکایت از آن دارد که موجی از تغییرات در سطح مدیران بلند پایه این فدراسیون در حال انجام است و در صورتی که این تغییر و تحولات نهایی شده و افراد جایگزین  به دنبال راه حل برای خروج این ورزش از بحران باشند، می توان آینده روشنی را برای فوتبال کشور متصور شد.
 
در طی سال های اخیر رفت و آمد برخی مدیران و مربیان به حدی مشکوک و عجیب به نظر می رسید که ذهن هر فرد غیر فوتبالی را هم به خود مشغول می کرد. از انتخاب مربیان جوان و بی تجربه در تیم های پایه که سبب کسب نتایج ضعیف در رقابت های بین المللی شد تا تخلفات صورت گرفته در برخی هیئت های فوتبال استان ها، از جمله مسائل حاشیه ای مسئولان حاضر در فدراسیون فوتبال بود.
 
در این بین به احتمال فراوان تغییرات پیش رو بی ارتباط با مسائل پیش آمده برای فدراسیون فوتبال و اهالی آن در طول یک ماه گذشته نیست. بیش از یک ماه پیش بود که خبر رسید «ش د»، مشاور علی کفاشیان در فدراسیون فوتبال بازداشت شده و اعترافاتی کرده که ممکن است دامان برخی فدراسیون نشینان را هم بگیرد. بعد از گذشت دو هفته از این خبر بود که بحث حضور کفاشیان در اوین و صدور قرار موقت برای وی مطرح شد و آقای مشاور در بازجویی ها اعترافاتی کرده بود که پای کفاشیان را نیز به نهادهای نظارتی گشود. اما رئیس فدراسیون فوتبال با کفالت عزیز محمدی بعد از 8 ساعت از اوین به خانه برگشت و این بار گویا پای گروهی دیگر در این پرونده گشوده شده است.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: حذف قریب الوقوع مدیران ناکارآمد از فوتبال