حذف قریب الوقوع مدیران ناکارآمد از فوتبال

محمد مهدی نبی، دبیر فدراسیون فوتبال که بسیاری وی را نفر اول این فدراسیون در تصمیم گیری ها می دانند، با استعفای احتمالی خود، جایش را به فردی دیگر خواهد داد. همچنین خبر می رسد بهروان نیز که در برگزاری مسابقات لیگ برتر عملکردی ضعیفی بر جای گذاشته قرار است جای خود را به عزیز محمدی، رئیس سابق سازمان لیگ برتر بدهد. بی شک، تخلفات صورت گرفته در انتخابات هیئت فوتبال استان فارس و عملکرد ضعیف آیت الهی نیز سبب خواهد شد تا نائب رئیس فدراسیون فوتبال نیز با این سمت خداحافظی کند.

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: حذف قریب الوقوع مدیران ناکارآمد از فوتبال