انتقاد شدید آیت الله مکارم از گرانی

آیت الله مکارم شیرازی به شدت از افزایش گرانی در کشور انتقاد کرد و خواستار رسیدگی مسئولان به آن شد.

منبع خبر: پیمانه

اخبار مرتبط: انتقاد آیت الله مکارم شیرازی از گرانی: اگردرد را بپوشانیم درمان نمی‌شود