زمان و مکان گرمترین روز جهان تغییر کرد

زمان و مکان گرمترین روز جهان تغییر کرد
عصر ایران

سازمان اقلیمی سازمان ملل تاریخ گرمترین روز سال را از 13 سپتامبر 1922 در لیبی به 10 ژوئیه 1913 در دث ولی در کالیفرنیا تغییر داد.

به گزارش مهر، سازمان هواسنجی جهانی به عنوان سازمان اقلیمی وابسته به سازمان ملل این موضوع را 11 سپتامبر اعلام کرده بود اما به علت این که این خبر در آن زمان تحت الشعاع قتل دیپلماتهای آمریکایی در لیبی قرار گرفت، این خبر بار دیگر رسانه ای شده است.

این سازمان اعلام کرده است به جای روز 13 سپتامبر 1922 به عنوان گرمترین روز جهان در العزیزیه لیبی که دمای آن به 58 درجه سانتیگراد می رسد روز 10 ژوئیه 1913 در دث ولی کالیفرنیا تغییر کرده است که دمای آن به 56 درجه سانتیگراد می رسد.

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: تغییر زمان و مکان گرمترین روز جهان