کدام کشور سلطان فیلترینگ است؟

«اینجا اینترنت فیلتر ندارد!» این جمله وسوسه انگیز یک دروغ بزرگ است که در هر جای دنیا بشنوید، نباید باور کنید؛ حتی در کشورهایی که مدعی دموکراسی و آزادی رسانه ها هستند. فیلترینگ و نظارت بر اینترنت یک قاعده جهانی است که کم و بیش در هر کشوری رعایت می شود. از کانادا و فرانسه گرفته تا امارات و چین و هند.

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: کدام کشور سلطان فیلترینگ است؟