سمت جدید بقایی تکذیب شد

پایگاه اطلاع رسانی دولت: اداره كل روابط عمومی معاونت اجرایی ریاست جمهوری، با صدور اطلاعیه ای شایعه اخیر مربوط به انتصاب حمید بقایی به یك سمت دیپلماتیك و ماموریت خارج از كشور وی را تكذیب كرد.

در این اطلاعیه آمده است:

1- شایعات مربوط به انتصاب قریب الوقوع مهندس بقایی به یك سمت دیپلماتیك و ماموریت خارج از كشور ایشان به كلی تكذیب می شود و اعلام می گردد شایعات اخیر در این باره  كذب محض است.

2- متاسفانه شایعه فوق در ادامه شایعه سازی های مداوم برخی شبه رسانه های وابسته به یك نهاد مدیریت شهری منشر شده كه گویی منافع خود را در بحران سازی های هر روزه برای دولت خدمتگزار می بینند. از سوی دیگر، روند تشدید این خبرسازی ها با نزدیك شدن به انتخابات آتی ریاست جمهوری، شائبه انتخاباتی بودن آن ها را تقویت می كند.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: ماموریت دیپلماتیک بقایی تکذیب شد