سرخط
ريو فرديناند، مدافع منچستريونايتد، فاش کرد که 8 سال قبل، زماني که در آستانه تمديد قرارداد با شياطين سرخ قرار داشت، گروهي از هواداران عصباني يونايتد در اطراف خانه اش تجمع کردند.