سرخط
خبرگزاری فارس: نایب رئیس فدراسیون کشتی گفت: مطالبات بنا شخصی نیست و در جهت ملزوماتی است که برای ادامه کار نیاز است.