طرح زوج و فرد از درب منازل فردا اجرا نمی شود

محمدرضا محمودی افزود: ریاست کمیته اضطرار آلودگی هوا بر عهده استاندار است و معاون عمرانی جانشین او در این جلسه است. تصمیمات سازمان محیط زیست کشوری است و نمی تواند برای استان تعیین تکلیف کند.

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: لغو طرح زوج و فرد از درب منازل کار اشتباهی نبود