اکبر ترکان:فساد تا خرخره دولت را فرا گرفته

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: پاک کردن "کثافت کاری" دولت خاتمی در دولت احمدی نژاد/ دفاع از دولتی که تا "خرخره" در فساد است