تورم نقطه‌ای در آذرماه به ۳۷ درصد افزایش یافت

به گزارش مهر، بانک مرکزی چند ماهی است در اعلام نرخ تورم - حتی آذرماه- به طور رسمی اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه را متوقف کرده است، اما محاسبات بسیار ساده نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه به حدود ۳۷ درصد رسیده است.براساس اعلام بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ در آذرماه ۱۳۹۱ نشان می‌دهد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه ۱۳۹۱ به عدد ۳۹۰.۹ رسید. این در حالی است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه سال ۱۳۹۰ عدد ۲۸۵.۶ بوده است. حال اگر نسبت افزایش عدد شاخص ۳۹۰.۹ در آذرماه ۹۱ را با عدد شاخص ۲۸۵.۶ در آذرماه ۹۰ درصد محاسبه کنیم، نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۳۷ درصد می‌شود. در همین حال، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۰ را معادل ۲۷.۴ درصد اعلام کرده است.

منبع خبر: الف

اخبار مرتبط: نرخ تورم در آذرماه به 27.4 درصد رسید