سعید مرتضوی عزل شد

سعید مرتضوی عزل شد
آفتاب
در جلسه‌ای که امروز با حضور اعضای هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، اعضا در نهایت به این نتیجه رسیدند که سعید مرتضوی از مدیریت بر سازمان تأمین اجتماعی عزل شود.

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: عزل مرتضوی تکذیب شد