پاسخ بهمنی به حکم دیوان محاسبات: حکم انفصال به معنی عزل از ریاست بانک مرکزی نیست

بهمنی تاکید کرد: بحث حکم انفصال که از سوی دیوان محاسبات کشور امروز ابلاغ شده به هیچ عنوان به معنی انفصال از ریاست بانک مرکزی نیست بلکه موضوع تسریع در رسیدگی به تخلفات بانک ها مطرح است که مدارک آن در اختیار

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: پاسخ بهمنی به حکم دیوان محاسبات: حکم انفصال به معنی عزل از ریاست بانک مرکزی نیست