مولانا متعلق به همه انسانهاست

خبرگزاری فارس: رئیس جمهور با اشاره به اینکه مولانا متعلق به کشور خاصی در دنیا نیست، گفت: هر کجا که انسان است مولانا متعلق به همانجاست.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: احمدی‌نژاد: مولانا متعلق به همه انسان‌هاست