عکس جنجال‌برانگیز سرباز فرانسوی

عکس جنجال‌برانگيز سرباز فرانسوي
فردا
برترینها: عکس يک سرباز فرانسوي که به کشور آشوب زده مالي اعزام شده با ماسک جمجمه اين روزها سرو صداي زيادي به پا کرده است.

ستاد کل ارتش فرانسه رفتار اين سرباز را غيرقابل توجيه خواند و تاکيد کرد که اين عکس موجب مخدوش شدن چهره نيروهاي اعزامي فرانسه به مالي مي شود که به درخواست دولت اين کشور صورت گرفته است.

سخنگوي ستاد کل ارتش فرانسه گفت که پس از شناسايي اين سرباز در مورد تنبيه وي تصميماتي اتخاذ خواهد شد.


منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: عکس جنجال‌برانگيز سرباز فرانسوي