نامه شیرین عبادی به احمد شهید درباره بازداشت های گسترده روزنامه نگاران

منبع خبر: ندای سبز آزادی

اخبار مرتبط: بیانیه کانون نویسندگان ایران در واکنش به بازداشت روزنامه نگاران در ایران